Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Tritech Ltd.

Exclusive Pasternack

Distributor for Israel

מתאמי מופע
Untitled Document

מתאמי מופע "פאזה"


Untitled Document

מתאמי המופע (phase trimmer) לת"ר (RF) של חברת Pasternack הם התקנים פסיביים ניתנים לכוונון לגלי מיקרו עבור יישומי ת"ר. שבהם נדרש תיאום מופעים בין שני כבלים לצורך השגת ביצועים מתאימים של המערכת. בתלות ביישום, ייתכן שיידרשו כיוונונים קלים במתאמי המופע על מנת להבטיח ביצועי שיא של המערכת הפועלת בת"ר. מתאמי מופע משתנים בת"ר מבית Pasternack, מאפשרים למשתמש לבצע כיוונונים ידניים מדויקים במופע, מבלי לפגוע באותות.


Untitled Document

מתאמי מופע של 50 אוהם לת"ר של חברת Pasternack, מתוכננים עם מחברי SMA או אפשר להזמין אותם עם אפשרות חיבור קואקסיאלי SMA ל- RG405 (חיבור בהלחמה קשיח למחצה של 0.085"). למתאמי המופע האנלוגיים של Pasternack יש טווח תדירויות פעולה ממתח ישר עד 18 ג'יגה הרץ. למתאמי המופע רחבי הפס לת"ר יש טווח מופע של 0O עד 360O וכיוונון מופע של 10O לג'יגה הרץ, בתלות בסוג ובמבנה. הפסדי המעבר המרביים עבור כל המתאמים של Pasternack המיועדים לת"ר הוא 0.5 dB. רבים מבין מתאמי המופע האנלוגיים של Pasternack לת"ר תואמים לתקן REACH.


Untitled Document

מפעל הייצור שלנו, הנושא רישום לפי תקן ISO 9001-2008 שולח את כל מתאמי המופע לת"ר ולגלי מיקרו מהמלאי ביום ההזמנה. חברת Pasternack מציעה את המלאי הרחב ביותר והמגוון ביותר של רכיבים לת"ר ולגלי מיקרו. לרשות הלקוחות שלנו מוצעים תמיכה טכנית במקצועיות גבוהה ואנשי שירות לקוחות בכל עת.


Untitled Document

פרטי התקשרות:


Untitled Document

כתובת למשלוח דוא"ל: sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com

טלפון בארה"ב ובקנדה: 866-727-8376,

1-949-או טלפון בינלאומי: +261-1920


כתובת מקומית למשלוח דוא"ל: rfsales@tritech.co.il

טלפון לתמיכה ומכירות בישראל: 09-7417277


טרייטק בע"מ

רחוב הנגר 22

אזור תעשייה

נווה נאמן ב'

הוד השרון 45240 , ישראל

Rfsales@Tritech.co.il

www.tritech.co.il

אימייל

אתר

097417277

097482616

טלפון

פקס

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018