Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Tritech Ltd.

Exclusive Pasternack

Distributor for Israel

RF Tools Untitled Document

כלי עבודה למחברים וכבלים קואקסיאליים


Untitled Document

כלי עבודה למחברים וכבלים קואקסיאליים של חברת Pasternack מספקים את העזרה הנדרשת לך כדי לחתוך, לחבר, להחדיר, לשלוף ולהדק כבלים ומחברים קואקסיאליים. כלים לת"ר לצורך חיתוך כבלים קואקסיאליים, חיבור מחברי ת"ר והחדרה ושליפה של מחברי כבלים באזורים שקועים והידוק מחברים קואקסיאליים, הם חלק מקטגוריה זו. אנו מספקים את הכלים המדויקים הנדרשים, כדי להרכיב ולחבר באופן מדויק והדיר את כבלי הת"ר.


Untitled Document

אנו שולחים את כלי העבודה למחברים וכבלים קואקסיאליים ביום ההזמנה ממתקני Pasternack, אשר נושאים רישום לפי תקן ISO 9001-2008, ונמצאים ב- Irvine שבקליפורניה. מפעלי Pasternack מציעים את המלאי הרחב והמגוון ביותר הקיים של רכיבי ת"ר וגלי מיקרו, לרבות כלים לכבלים קואקסיאליים לת"ר. לרשות הלקוחות עומדת תמיד תמיכה טכנית מקצועית שמוצעת על ידי צוות שירות לקוחות ידידותי.


Untitled Document

פרטי התקשרות:


Untitled Document

כתובת למשלוח דוא"ל: sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com

טלפון בארה"ב ובקנדה: 866-727-8376,

או טלפון בינלאומי: +1-949-261-1920


כתובת מקומית למשלוח דוא"ל: rfsales@tritech.co.il

טלפון לתמיכה ומכירות בישראל: 09-7417277


טרייטק בע"מ

רחוב הנגר 22

אזור תעשייה

נווה נאמן ב'

הוד השרון 45240 , ישראל

Rfsales@Tritech.co.il

www.tritech.co.il

אימייל

אתר

097417277

097482616

טלפון

פקס

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018